ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ
για τα σεμινάρια που θα διεξαχθούν

....περισσότερα!
praktikaImageΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


...περισσότερα!
fekΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

...δείτε το ΦΕΚ!
Εθελοντική Αιμοδοσία
Μια ανθρώπινη πράξη
Ξενώνας Αργώ
Ξενώνας Ίριδα
grafeio2

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Έχουμε 251 επισκέπτες συνδεδεμένους
1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για χρονικό διάστημα 45 ημερών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 67
2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΤOΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΧΤΥΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ 118
3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης). 118
4 Προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ και αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσοκομειακή μονάδα Αγρινίου και Νοσοκομειακή μονάδα Μεσολογγίου) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφ 133
5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 115
6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΠΥΥ 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 138
7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 149
8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή). 131
9 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή). 117
10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΑΣ ΣΤΗ Μ.Τ.Ν. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 150