ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ
για τα σεμινάρια που θα διεξαχθούν

....περισσότερα!
praktikaImageΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


...περισσότερα!
fekΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

...δείτε το ΦΕΚ!
Εθελοντική Αιμοδοσία
Μια ανθρώπινη πράξη
Ξενώνας Αργώ
Ξενώνας Ίριδα
grafeio2

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Έχουμε 286 επισκέπτες συνδεδεμένους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ &  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, NΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΕΠΑ.Σ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 93
Τμήμα :Γραμματείας
Ταχ.Δ/νση: Δεληγιώργη 27
Τηλέφωνο:26410/20975
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3475/06 (ΦΕΚ 146/Α/06 ) << Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις >> Το αρθρ. 8 του Ν.3748 και των άρθρων 6,7,8,9 και 10 της αριθμ. 148096/Γ2/07 (ΦΕΚ 2511/07) Υπ. Απόφασης << Σχολικό και διδακτικό έτος , διακοπές και αργίες ……. που αφορούν τις Επαγγελματικές Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης >> καθώς και των παρ. 4 και 5 της αριθμ. 56647/Γ2/07 (ΦΕΚ 947/Β/07) Υπ. Απόφασης : << Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα Ε.Π.Α.Λ. και ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ>>.
Ανακοινώνεται ότι :
Οι εγγραφές των μαθητών –τριων  στην ΕΠΑ.Σ  ΒΟΗΘΩΝ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ( Νοσηλευτική Σχολή) της Νοσηλευτικής Μονάδας  Αγρινίου του Γενικού Νοσοκομείου Αιτ/νίας , για το σχολικό έτος  2013-2014 θα γίνονται δεκτές από 1 ΙΟΥΝΙΟΥ  2013  έως  και  28  ΙΟΥΝΙΟΥ  2013.
Για τους μαθητές που μετέχουν στην διαδικασία των εξετάσεων του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ανεξεταστέοι) οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2013.
Για το σχ. Έτος 2013-2014 ο αριθμός των Εισακτέων μαθητών – τριών ορίζεται σε 25 ανά τμήμα.
Δικαιολογητικά  Εγγραφής
1. Αίτηση  εγγραφής
2. Απολυτήριο  Λυκείου (φωτοτυπία επικυρωμένη) ή  Ά Τάξης Λυκείου
3. Πιστοποιητικό γέννησης
4. Υπεύθυνη  Δήλωση  του Ν. 1599/1986.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στη Δ/νση της Σχολής  Δεληγιώργη  27 και από ώρα 8:00 π.μ. έως  14:00 μ.μ.
Κοινοποίηση :
1.κ.Διοικητή Γ.Ν.Αιτ/νίας                                       Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ  ΕΠΑ.Σ
2. 6η ΥΠΕ                                                                   ΒΟΗΘΩΝ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Υπάτης 1 ΤΚ 26441 ΠΑΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΘΕΟΔΩΡΑΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

               

ΑΓΡΙΝΙΟ :22-05-2013
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 93 
Τμήμα: Γραμματείας
Ταχ.Δ/νση: Δεληγιώργη 27
Τηλέφωνο:26410/20975
          
 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3475/06 (ΦΕΚ 146/Α/06 ) << Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις >> Το αρθρ. 8 του Ν.3748 και των άρθρων 6,7,8,9 και 10 της αριθμ. 148096/Γ2/07 (ΦΕΚ 2511/07) Υπ. Απόφασης << Σχολικό και διδακτικό έτος , διακοπές και αργίες ……. που αφορούν τις Επαγγελματικές Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης >> καθώς και των παρ. 4 και 5 της αριθμ. 56647/Γ2/07 (ΦΕΚ 947/Β/07) Υπ. Απόφασης : << Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα Ε.Π.Α.Λ. και ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ>>.

Ανακοινώνεται ότι :   

Οι εγγραφές των μαθητών –τριων  στην ΕΠΑ.Σ  ΒΟΗΘΩΝ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ( Νοσηλευτική Σχολή) της Νοσηλευτικής Μονάδας  Αγρινίου του Γενικού Νοσοκομείου Αιτ/νίας , για το σχολικό έτος  2013-2014 θα γίνονται δεκτές από 1 ΙΟΥΝΙΟΥ  2013  έως  και  28  ΙΟΥΝΙΟΥ  2013.Για τους μαθητές που μετέχουν στην διαδικασία των εξετάσεων του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ανεξεταστέοι) οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2013. Για το σχ. Έτος 2013-2014 ο αριθμός των Εισακτέων μαθητών – τριών ορίζεται σε 25 ανά τμήμα.

Δικαιολογητικά  Εγγραφής 

1. Αίτηση  εγγραφής

2. Απολυτήριο  Λυκείου (φωτοτυπία επικυρωμένη) ή  Ά Τάξης Λυκείου

3. Πιστοποιητικό γέννησης

4. Υπεύθυνη  Δήλωση  του Ν. 1599/1986.    

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στη Δ/νση της Σχολής  Δεληγιώργη  27 και από ώρα 8:00 π.μ. έως  14:00 μ.μ.